Semantična zanka Grba Slovenije

21. 3. 2020

Kamen spotike, ki ga je treba odstraniti za premik z nulte točke ureditve simbolov Je Grb Slovenije emblem ali heraldični grb? Od odgovora je odvisno stališče glede pravilnosti vertikalnega izobešanja.