Sikolora - Slovenska vertikalna tribarvnica

21. 3. 2020

Slovenska nacionalna (korporativna) identiteta omogoča prostor za umestitev tribarvnice v sistem zastav. V praksi se kljub pravilom uporabljajo različne oblike zastav, razmerij in izobešanje, v športu in marketingu pa pravil ni, zato so profilne slike zastav na športnih zaslonih lahko velikokrat pod kotom kar povzroča še veliko večjo podobnost.